مسئول دفتر امن پردازان کویر

شرکت امن پردازان کویر
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت امن پردازان کویر به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.