مسئول دفتر امن پردازان کویر

شرکت امن پردازان کویر
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن پردازان کویر به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.