مسئول دفتر منتا

شرکت منتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت منتا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.