مهندس کامپیوتر(توسعه و تحلیل سیستم ها) مرکز تجاری گالریا

شرکت مرکز تجاری گالریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مرکز تجاری گالریا به مهندس کامپیوتر(توسعه و تحلیل سیستم ها) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.