رئیس حسابداری توسعه اقتصاد ياسين

شرکت توسعه اقتصاد ياسين
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت توسعه اقتصاد ياسين به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.