حسابدار پخش يك و يك

شرکت پخش يك و يك
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت پخش يك و يك به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.