مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) پخش بينالود پارسيان

شرکت پخش بينالود پارسيان
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت پخش بينالود پارسيان به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.