سرپرست فروش مویرگی آبميوه گلشن

شرکت آبميوه گلشن
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت آبميوه گلشن به سرپرست فروش مویرگی آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.