مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) جهان خودرو

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.