برنامه نویس Qt شبكه گستران آرياسامانه

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به برنامه نویس Qt آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.