برنامه نویس QML / Qt شبكه گستران آرياسامانه

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به برنامه نویس QML / Qt آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.