مهندس کامپیوتر( ادمین حرفه ای لینوکس) شبكه گستران آرياسامانه

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به مهندس کامپیوتر( ادمین حرفه ای لینوکس) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.