حسابدار توسعه ساختمان بن دا

شرکت توسعه ساختمان بن دا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت توسعه ساختمان بن دا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.