کارشناس اداری آرون نیکا

شرکت آرون نیکا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت آرون نیکا به کارشناس اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.