کارشناس مالی- اداری /سازمان آموزشی کاگو

شرکت /سازمان آموزشی کاگو
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت /سازمان آموزشی کاگو به کارشناس مالی- اداری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.