حسابدار فروش /فروشگاه شیرآلات مرجان

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان به حسابدار فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.