برنامه نویس Front-End پردازش هوشمند سیکا

شرکت پردازش هوشمند سیکا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت پردازش هوشمند سیکا به برنامه نویس Front-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.