برنامه‌نویس ‌Back-End پردازش هوشمند سیکا

شرکت پردازش هوشمند سیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش هوشمند سیکا به برنامه‌نویس ‌Back-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.