برنامه‌نویس ‌Back-End پردازش هوشمند سیکا

شرکت پردازش هوشمند سیکا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت پردازش هوشمند سیکا به برنامه‌نویس ‌Back-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.