کارشناس فروش سخت افزار تعاونی ترنا سیستم

شرکت تعاونی ترنا سیستم
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت تعاونی ترنا سیستم به کارشناس فروش سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.