کارشناس IT صفر تا صد تجارت ایرانیان

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان به کارشناس IT آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.