برنامه نویس هلدینگ الماس داده

شرکت هلدینگ الماس داده
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ الماس داده به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.