کارشناس فروش ره سا

شرکت ره سا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت ره سا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.