کارمند فروش آداک تجارت آسیا

شرکت آداک تجارت آسیا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت آداک تجارت آسیا به کارمند فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.