مسئول دفتر آرین سلامت سینا

شرکت آرین سلامت سینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرین سلامت سینا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.