مسئول دفتر رادمان داده پردازی

شرکت رادمان داده پردازی
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت رادمان داده پردازی به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.