کارشناس تولید محتوا فناوری زنجیره های بلوکی سام

شرکت فناوری زنجیره های بلوکی سام
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت فناوری زنجیره های بلوکی سام به کارشناس تولید محتوا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.