مهندس صنایع طرح بالسا چوب

شرکت طرح بالسا چوب
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت طرح بالسا چوب به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.