مهندس صنایع(کنترل پروژه) آبنیک

شرکت آبنیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبنیک به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.