سرپرست و کارشناس ارشد امنیت شبکه (SOC) ارتباطات مبین نت

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به سرپرست و کارشناس ارشد امنیت شبکه (SOC) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.