مهندس برق آرامش رسانان فنی ها

شرکت آرامش رسانان فنی ها
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرامش رسانان فنی ها به مهندس برق آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.