کارشناس فروش امور قراردادها کسب و کار نوین ایرانیان (نت برگ)

شرکت کسب و کار نوین ایرانیان (نت برگ)
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت کسب و کار نوین ایرانیان (نت برگ) به کارشناس فروش امور قراردادها آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.