مسئول دفتر هورام سازه پارسیان

شرکت هورام سازه پارسیان
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت هورام سازه پارسیان به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.