مهندس کامپیوتر(کارشناس فرآیند) امن افزار گستر شریف

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به مهندس کامپیوتر(کارشناس فرآیند) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.