حسابدار شیرین برنا

شرکت شیرین برنا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت شیرین برنا به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.