کارشناس فروش و بازاریابی دبیرخانه نشان تعالی HSE

شرکت دبیرخانه نشان تعالی HSE
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت دبیرخانه نشان تعالی HSE به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.