حسابدار موسسه مطالعه شریف

شرکت موسسه مطالعه شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه مطالعه شریف به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.