حسابدار ملک پرداز

شرکت ملک پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملک پرداز به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.