مهندس برق(تکنسین فنی) فانوس دیبا

شرکت فانوس دیبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت فانوس دیبا به مهندس برق(تکنسین فنی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.