مسئول وبسایت هلدینگ تجارت فراسو

شرکت هلدینگ تجارت فراسو
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ تجارت فراسو به مسئول وبسایت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.