مهندس صنایع توليدی پرچ ساز

شرکت توليدی پرچ ساز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی پرچ ساز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.