تکنسین برق فرابر صنعت وزین

شرکت فرابر صنعت وزین
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرابر صنعت وزین به تکنسین برق آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.