مهندس صنایع(برنامه ریزی) بامیکا

شرکت بامیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامیکا به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.