مهندس صنایع(برنامه ریزی) بامیکا

شرکت بامیکا
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت بامیکا به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.