مهندس صنایع(مدیر تولید) صنعت پلاستیک بانی نو

شرکت صنعت پلاستیک بانی نو
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت صنعت پلاستیک بانی نو به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.