مهندس صنایع(کارشناس کنترل کیفیت) گروه صنعتی پویا

شرکت گروه صنعتی پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی پویا به مهندس صنایع(کارشناس کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.