کارشناس IT زرماکارون

شرکت زرماکارون
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت زرماکارون به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.