حسابدار صنعتی تولیدی تجارت ریاب

شرکت تولیدی تجارت ریاب
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت تولیدی تجارت ریاب به حسابدار صنعتی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.