مهندس صنایع گروه صنعتی خاورهسته

شرکت گروه صنعتی خاورهسته
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی خاورهسته به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.