مهندس الكترونيك تابان الكترونيك

شرکت تابان الكترونيك
این آگهی منقضی شده است

شرکت تابان الكترونيك به مهندس الكترونيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.