حسابدار مالی بيسكوييت گرجی

شرکت بيسكوييت گرجی
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت بيسكوييت گرجی به حسابدار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.