حسابدار توليدی آرپانوش (ايستك)

شرکت توليدی آرپانوش (ايستك)
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت توليدی آرپانوش (ايستك) به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.