مسئول دفتر نيكا رايان پويا

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت نيكا رايان پويا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.